Frumeries Kanna (Glockenspiel)

Frumeries Kanna (Glockenspiel)

Elva deltagare samlades på Idala skjutbana för SFRO-G traditionella pistolskjutning som i och med detta tillfälle byter namn från Glockenspiel-Höst till Frumeries Kanna. Tävlingsledningen gick igenom förutsättningar för dagens skjutning och framtida kamper om kannan. Bland annat ska Kamratskap, Slump, Glädje och Överraskning vara utmärkande för denna tävling. Egentligen inget nytt konstaterade vissa deltagare. Dock har då Kn Jan Frumerie skänkt ett vandringspris som utrustats med en fantastisk ”pidestal” snyggt utsnidad av Kn Torbjörn Nilsson.

Hur gick det då på själva pistolskjutningen? Jo eldhastigheten blev hög i vissa moment. Det sköts med både svag och stark hand. Någon fick rejält med extra poäng från en ”felskjutande” granne. Allt var sig likt med andra ord. Tredje platsen knep Per K. Ett fint silver gick till SFRO-G och Johan v O medan tävlingsledningen själv, men rättvist, fick ta hem den första ”Frumeries Kanna”!