Ett viktigt syfte med Sällskapet är att erbjuda tillfällen till social samvaro för reservofficerare i Göteborgsområdet. Här finns flera stående arrangemang:

Årsmötet som hålls i februari/mars behandlar sedvanliga ärenden för en förening men innehåller alltid också något intressant föredrag och middag.

Årets Höstmiddag,  tidigare (Veteranmiddag) hålls på hösten med någon intressant aktuell föredragshållare.

Första advent firas på olika spännande platser i Göteborgsområdet med glögg och lussefika. Arrangemanget är ägnat för hela familjen.

Fälttävlan med pistolskytte och orientering. Vårfälttävlan arrangeras inom sällskapet någonstans i Göteborgsområdet medan Höstfälttävlan sker med internationellt utbyte under namnet Fraenkels kanna – vartannat år på hemmaplan i Göteborg och vartannat år i Oslo.

Känsöskjutningen genomförs på våren i Göteborgs södra skärgård.

ROSIG står också som värd för ”Öppen Mäss” på Göteborgs Garnison två gånger om året. Intressanta föredragshållare med försvarstema brukar bjudas in.

Här kan du ladda ner eller titta på ROSIG vårprogram 2024.

Du har även möjlighet att uppdatera din agenda direkt med programet under evenemang.