Reservofficerssällskapet i Göteborg, ROSIG, grundades den 12 november 1924 på Palace Hotel, i Göteborg. Anledningen till bildandet var försvarsrevisionens framlagda förslag till förändring av reservofficersorganisationen 1923 och önskan om att värna om reservofficerarnas gemensamma intressen och utbildning.

Snart hundra år senare är liknande frågor åter aktuella då försvarsmakten de senaste åren genomgått omfattande förändring och nyligen har utbildningen av reservofficerare återupptagits.

Sällskapet

  • har cirka 200 medlemmar i Göteborgsområdet
  • tillvaratar medlemmarnas intressen och medverkar i militär utbildning och kompetensutveckling
  • anordnar sammankomster med försvarsupplysning och föredrag med aktuell militär information
  • har fältidrott, skytte och kvalificerad ledarskapsutbildning på programmet
  • ger möjlighet till kollegial och kamratlig samvaro med reservofficerare inom alla truppslag och försvarsgrenar
  • är en lokalavdelning i SVEROF, förbundet Sveriges Reservofficerare.
  • är medlemmar i Försvarsutbildarna
  • samverkar inom ett antal områden med Göteborgskretsen av Svenska Flottans Reservofficersförbund

Vill du komma i kontakt med ROSIG är det enklaste sättet att skicka ett meddelande till info@rosig.se.