M20 Navigationsövningar

ROSIG har arrangerat navigationsövningar sedan 2014 och detta var 6:e gången som minsveparen M20 chartrades för ändamålet. Detta gång delades helgen upp i två separata dygnsövningar med totalt 19 deltagare. Det blev en bra blandning av nybörjare och de som var mer erfarna av M20 och navigering generellt.

Båda dygnen inleddes med samling sen eftermiddag för skeppsgenomgångar (fartyg+säkerhet), övningsplanering och förberedelser. Kl 08:00 dagen därpå lämnade vi så kaj och rutten gick upp till Marstrandsområdet där välsmakande sill-lunch dukades fram ombord. Under återfärden till Göteborg och Maritiman kompletterades navigationen med ett par ”Man-Överbord-Övningar” som eleverna hanterade galant. Formatet med dygnsnavigation uppskattades som ”kort men intensivt”.