Integritetspolicy

Information om hur ROSIG behandlar personuppgifter.

Vad är ändamålet med att behandla personuppgifter?
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Medlemskapet är det avtal som innebär att du får tillgång till den verksamhet som intresseorganisationen ROSIG bedriver från tid till annan med utgångspunkt från sina stadgar. Verksamheten bedrivs bl.a. genom samarbete med, eller medlemskap i, andra föreningar, exempelvis lokalföreningar för reservofficerare, riksförbund som Försvarsutbildarna samt Förbundet Reservofficerarna. Som medlem i ROSIG erhåller du också ett personligt medlemskap i Försvarsutbildarna som tillhandahåller utbildning och information. Information som lämnas särskilt till Försvarsutbildarna, exempelvis i samband med ditt utnyttjande av dess verksamhet, omfattas enbart av din relation med Försvarsutbildarna.

Vem är personuppgiftsansvarig?
ROSIG är personuppgiftsansvarig och ROSIG styrelse är ansvarig för att behandlingen av personuppgifter sker på korrekt vis.

Hur hanteras uppgifterna?
Personuppgifterna behandlas av utsedda personer. ROSIG strävar efter att hantera och lagra uppgifterna på ett säkert och effektivt sätt med hänsyn till verksamheten.

Hur sker ändringar?
Det är viktigt att du som medlem meddelar ROSIG när dina uppgifter ändras. Det är angeläget att uppgifterna är korrekta och felaktigheter kommer att rättas snarast.

Hur begär jag information som jag har rätt till?
Du har rätt att begära information om dina personuppgifter hos ROSIG och att få uppgifterna rättade. Observera att ROSIG enbart sparar personuppgifter som bedöms behövas för organisationens verksamhet. Skicka en undertecknad begäran till oss om du önskar få information om de uppgifter som gäller dig.

Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifter som lämnas i samband med medlemsansökan eller senare, samt uppgifter som på annat vis stödjer verksamheten sparas under den tid du är medlem samt under den längre tid som behövs för verksamheten.

Efter avslutat medlemskap
Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ändå behålla dina personuppgifter upp till ett år eller i vissa fall längre tid. Detta för att vi ska kunna administrera avslutandet av ditt medlemskap, till exempel fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under en tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört, exempelvis m h t förekommande anställningsfrågor, statistik och sådant som är relevant för verksamheten. Vid avslutat medlemskap kvarstår dessutom vissa uppgifter som vi behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom Bokföringslagen, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i sju år.

Kontakta oss gärna
Information om hur du kontaktar ROSIG finner du på kontaktsida. Eftersom ditt medlemskap i ROSIG även ger dig ett direktmedlemskap hos Försvarsutbildarna så finner du mer om detta på www.forsvarsutbildarna.se.